ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΔΑΠΕΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ,ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΓΡΑΝΙΤΗ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΛΠ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: κατασκευή ελαφρών θερμομονωτικών υποστρωμάτων που παρασκευάζονται με τα POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?. Διατίθενται σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit και εφαρμόζονται από εξειδικευμένο συνεργείο με την μεθοδολογία επίστρωσης "Piano Zero":δηλ. είναι κατάλληλο για την απευθείας κόλληση κεραμικών ή τεχνιτών πλακιδίων, φυσικών λίθων, πλακιδίων μαρμάρου ή γρανίτη κλπ.

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: δάπεδα μεταξύ ορόφων, σε υπόγεια, σε σοφίτες, σε επίπεδα δώματα, εξώστες (με ή χωρίς ταυτόχρονη κατασκευή κλίσεων), για την πλήρωση μεταλλικών παταριών, πανέλων ή άλλων μεταλλικών κατασκευών, κλπ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Τουλάχιστον 5 cm από το ανώτερο σημείο της εξωτερικής επιφάνειας των σωληνώσεων του δαπέδου. Αυτό το ελάχιστο πάχος πρέπει να αυξηθεί σε 8 cm εάν το υλικό τοποθετηθεί πάνω σε επιφάνειες με μειωμένη πρόσφυση, όπως είναι για παράδειγμα οι στεγανωτικές στρώσεις μεμβρανών, συνθετικές επαλείψεις, ή μονωτικά φύλλα κλπ..
Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (μόνο για περιορισμένες επιφάνειες):

Για πάχη μεταξύ 3 cm και 4 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουμένως με τσιμεντοκονίαμα) το κατώτερο πάχος μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό.
Για πάχη μεταξύ 1cm και 3cm: επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:της κατασκευής της θερμομονωτικής στρώσης που προετοιμάζεται με το POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN? που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης, με την ελεγχόμενη πυκνότητα, με κοκκομετρική διαβάθμιση (? 3 / 6 mm POLITERM BLU?, ή ? 2 mm POLITERM BLU FEIN?) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προ-αναμεμιγμένοι με το χημικό πρόσθετο E.I.A?, προσφέρουν τέλεια ανάμιξη με το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόμιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα.
Το μίγμα μπορεί να παρασκευαστεί με 300 έως 350 kg/m3 τσιμέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άμμου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Επομένως, κάθε κυβικό μέτρο του κονιάματος θα προετοιμαστεί μόνο με 840 lit κόκκων POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?, το τσιμέντο Πόρτλαντ 32.5R στις δόσεις που προαναφέρθηκε και με το σχετικό νερό ενυδάτωσης.

Εφαρμογή κατά την κρίση του τεχνίτη: Πριν αναμιχθεί και εφαρμοσθεί η στρώση που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?τοποθετήστε τους ειδικούς οδηγούς από εξηλασμένο PVC που ονομάζονται PIANO ZERO? (ύψος οδηγών: 5 cm). Οι οδηγοί τοποθετούνται στο επίπεδο του τελειωμένου δαπέδου σε μικρότερο ύψος από το πάχος της κάλυψης της επίστρωσης που θα δεχθεί το δάπεδο και την κόλλα και τοποθετούνται οριζόντια σε σχέση με τις διαστάσεις και τη διαμόρφωση των δωματίων. Η απόσταση μεταξύ των οδηγών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2.50 m.
Το κονίαμα που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN? διαστρώνεται με υποβοήθηση (πήχης) κάθετα στους οδηγούς PIANO ZERO? που έχουν ήδη τοποθετηθεί.
Όταν παρέλθουν περίπου 72 ώρες από την εφαρμογή του κονιάματος που προετοιμάζεται με POLITERM BLU FEIN? η επιφάνεια φινίρεται με τις ακόλουθες διαδικασίες:
1. Τρίψιμο της επιφάνειας με ηλεκτρική μηχανή λείανσης, το τρίψιμο γίνεται με περιστρεφόμενο δίσκο, προκειμένου έτσι να αφαιρεθούν οποιεσδήποτε ατέλειες που αφήνονται μετά από την διάστρωση,


2. Απότριψη των ακρών και των γωνιών των δωματίων ξύνονται με μυστρί ή σπάτουλα εκεί όπου η ηλεκτρική μηχανή λείανσης δεν μπορεί να φθάσει,

 

3. Λεπτομερής καθαρισμός και σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα της σκόνης και των υπολειμμάτων ,


4. Έλεγχος των τελειωμένων δαπέδων χρησιμοποιώντας ειδικό αλφάδι μήκους 3 m,

5. Εργασία κατά την κρίση του τεχνίτη: Καύση των επιφανειακών κόκκων πολυστερίνης με φλόγιστρο υγρού προπανίου με σκοπό την μείωση των υπολειμμάτων κόκκων πολυστερίνης που εμφανίστηκαν μετά από την απόξεση που είναι πιθανόν να μειώσουν την πρόσφυση της κόλλας στην επιφάνεια. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αναμονή τουλάχιστον 7 ημερών από την ημέρα τοποθέτησης της στρώσης.

Εάν υπάρχει λόγος αισθητικής ή ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας για το υπόστρωμα που προετοιμάζεται με POLITERM BLU FEIN?μπορεί να εφαρμοστεί μία λεπτή στρώση εξομάλυνσης (περίπου 2 mm) που προετοιμάζεται ως εξής (κατάλληλο για εσωτερική χρήση)

 

Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, τσιμεντοσωλήνες, κλπ.., κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU FEIN? δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδομικό πλέγμα.


Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από μονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραμικά πατώματα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυμμένα με επένδυση πατώματα, μεταλλικά φύλλα ή πανέλα κλπ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN? απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδομικό πλέγμα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρμα ? 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?, θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δομικές ενώσεις (αρμοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης.


Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN? να καθαριστεί λεπτομερώς η επιφάνεια τοποθέτησης.


Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρμοστεί η στρώση που παρασκευάζεται μεPOLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δημιουργείτε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις, συνθετικές, κεραμικές ή γενικά μη απορροφητικά δάπεδα.
Η απευθείας κόλληση της επένδυσης του δαπέδου στα υποστρώματα που προετοιμάζονται με POLITERM BLU?χρησιμοποιώντας την μέθοδο "Piano Zero" χωρίς προστατευτικό κονίαμα εξομάλυνσης έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση περίπου 30% περισσότερη κόλλα έναντι τις συμβατικής εφαρμογής. Η μεγαλύτερη κατανάλωση οφείλεται στο γεγονός ότι η επιφάνεια τοποθέτησης έχει ανοιχτές κυψέλες καθώς αφαιρούνται από αυτήν οι κόκκοι της πολυστερίνης. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι αυτό το χαρακτηριστικό βελτιώνει την ικανότητα συγκόλλησης μεταξύ της κόλλας και της επιφάνειας.


Οι κόλλες τοποθέτησης που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλες για τη συγκεκριμένη χρήση και να εφαρμόζονται με βάση τις οδηγίες που δίνονται από τον παραγωγό τους.


Τοποθέτηση χωρισμάτων γυψοσανίδας: πριν από την εγκατάσταση χωρισμάτων γυψοσανίδας απευθείας πάνω στους οδηγούς "Piano Zero" του υποστρώματος που προετοιμάζονται με POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια ζώνη ενίσχυσης με εξομαλυντική κονία, ώστε εκεί πάνω να τοποθετηθούν οι γυψοσανίδες. Επομένως, πριν την τοποθέτηση του σκελετού (στρωτήρα γυψοσανίδας) στη βάση και σε μια απόσταση +5 cm ανά πλευρά, πρέπει να εφαρμοστεί μια εξομαλυντική κονία ενίσχυσης (πάχους 2 mm) με RS MALTA L?. Το κονίαμα εξομάλυνσης πρέπει να καλύψει μια περιοχή ίση με το πλάτος των οδηγών.


Αποφύγετε παρασκευή και εφαρμογή των στρώσεων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από +5°C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συμβατή με τις φυσικοχημικές ιδιότητες POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?.


Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού.


Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU? ή POLITERM BLU FEIN?, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι μέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε μπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσματα και την απόδοση.


Να έρχεστε σε επικοινωνία με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά μας.