ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ LAMINATE

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Διάστρωσης Θερμομόνωτικού Δαπέδου Τελικής Στρώσης Ορόφου με Laminate
Οι εργασίες Υποστρώματος Θερμομονωτικών Δαπέδων περιλαμβάνουν:

Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU FEIN (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα:300 Kg/m3) ήPOLIPLUS FEIN (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 300 Kg/m3) σε μέσο πάχος 8-10 cm, ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης. Τονίζεται ότι το ελάχιστο πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μικρότερο απο 5 cm.
Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του POLIPLUS FEIN με κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.
Τοποθέτηση αντικραδασμικής ηχομονωτικής μεμβράνης ISOLMANT ή dBread.
Τοποθέτηση του παρκέ (Laminate).
Κόβετε περιμετρικά η αντικραδασμική μεμβράνη ακριβώς "πρόσωπο" με το παρκέ.
Τοποθέτηση του σοβατεπί με κόλλα επί του τοίχου, χωρίς να υπάρχει επαφή με το δάπεδο.
Σφράγιση των περιμετρικών αρμών διαστολής που προκύπτουν με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής.

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Επιπέδοση & Θερμομόνωση με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό Θερμομονωτικό Αποτέλεσμα.

Βέλτιστη Εκμετάλλευση Θερμοχωρητικότητας Δομικού Στοιχείου.

Άφθαρτο στην Υγρασία.