ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΥΛΩΤΗ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Διάστρωσης Θερμομόνωτικού Δαπέδου Τελικής Στρώσης Ορόφου Πυλωτής 
Οι εργασίες Υποστρώματος Θερμομονωτικών Δαπέδων περιλαμβάνουν:

Τοποθέτηση ηχομονωτικής μεμβράνης περιμετρικά στην τοιχοποιία, σε ύψος μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο συνολικό ύψος που αναμένεται να προκύψει & μετά την τοποθέτηση των πλακιδίων.


Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.


Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU FEIN (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα:300 Kg/m3) ήPOLIPLUS FEIN (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 300 Kg/m3) σε μέσο πάχος 8-10 cm, ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης. Τονίζεται ότι το ελάχιστο πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μικρότερο απο 5 cm.


Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του POLITERM BLU FEIN με κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.


Τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων με κατάλληλη κόλλα.


Κόβεται περιμετρικά η ηχομονωτική μεμβράνη ακριβώς "πρόσωπο" με τα πλακίδια.


Τοποθέτηση περιμετρικά των σοβατεπί με κόλλα επι του τοίχου, χωρίς να υπάρχει επαφή με τα πλακίδια του δαπέδου.


Σφράγισμα των περιμετρικών αρμών διαστολής που προκύπτουν με μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών.
Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο.


Επίχριση εξωτερικά με θερμομονωτικό σοβά TEKTOTERM, εφόσον απαίτείται (βλέπετε σχετική σημείωση παρακάτω*).


*Σημειώνεται ότι το ελάχιστο συνολικό πάχος των θερμομονωτικών στρώσεων POLITERM BLU FEIN και TEKTOTERMπρέπει να είναι περίπου 15 cm (σύμφωνα με τους υπολογισμούς που προκύπτουν στην Β' Κλιματική Ζώνη). Έτσι σε περίπτωση που τα γεμίσματα των δαπέδων είναι 15 cm και πάνω, δεν απαιτείται η χρήση του θερμομονωτικού σοβά.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής.

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Επιπέδοση & Θερμομόνωση με ένα μόνο υλικό!

Ενδείκνυται για Βιοκλιματικές Κατασκευές.

Εξαιρετική Θερμομόνωση της τοιχοποιίας.

Υψηλή Διαπνοή της τοιχοποιίας & Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του δομικού στοιχείου.