ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗ ΚΟΝΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ