ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ TEKTOTERM

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Θερμομόνωσης
Οι εργασίες Θερμομόνωσης περιλαμβάνουν:

Υπολογισμός των κλίσεων και τοποθέτηση οδηγών γεμίσματος.
Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με Politerm Blu Fein (300Kg/m³) σε πάχος πάνω απο 9 cm.
Μετά την ωρίμανση του Politerm Blu Fein τοποθετούνται τα κεραμικά πλακίδια με κατάλληλη κόλα πλακιδίων και στοκάρονται με τσιμεντοειδή αρμόστοκο.
Επίχριση εξωτερικά με θερμομονωτικό σοβά TEKTOTERM, με ελάχιστο πάχος εφαρμογής 3cm.
Σημειώνεται ότι το ελάχιστο συνολικό πάχος των θερμομονωτικών στρώσεων POLITERM BLU FINE και TEKTOTERMπρέπει να είναι περίπου 15 cm (σύμφωνα με τους υπολογισμούς που προκύπτουν στην Β' Κλιματική Ζώνη). Έτσι σε περίπτωση που τα γεμίσματα των δαπέδων είναι 15 cm και πάνω, δεν απαιτείται η χρήση του θερμομονωτικού σοβά.

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής.

Ενδείκνυται για Βιοκλιματικές Κατασκευές.

Εξαιρετική Θερμομόνωση της τοιχοποιίας.

Υψηλή Διαπνοή της τοιχοποιίας & Παθητικός Αερισμός.

Βέλτιστη εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας του δομικού στοιχείου.