ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευής Διάστρωσης Θερμομόνωτικού Δαπέδου σε Μεταλλικό Πατάρι Τελικής Στρώσης Μεγάλων Φορτίων 
Οι εργασίες Υποστρώματος Θερμομονωτικών Δαπέδων περιλαμβάνουν:

Τοποθέτηση σιδηροπλισμού πονταρισμένο στη μεταλλική κατασκευή.
Διάστρωση του θερμομονωτικού ελαφροσκυροδέματος που παρασκευάζεται με POLITERM BLU FEIN (ημιέτοιμο ελαφροσκυρόδεμα, με προσθήκη τσιμέντου κατά την παρασκευή του στο εργοτάξιο σε πυκνότητα:300 -350 Kg/m3) ή POLIPLUS FEIN (έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 300 Kg/m3) ή POLIPLUS ΧΧ Light(έτοιμοχρηστο ελαφροσκυρόδεμα σε πυκνότητα: 350 Kg/m3) σε μέσο πάχος 15-30 cm, ανάλογα των απαιτήσεων της κλιματικής ζώνης. Τονίζεται ότι το ελάχιστο πάχος εφαρμογής δεν πρέπει να είναι μικρότερο απο 5 cm. Προεριατικά, τοποθετήστε οικοδομικό πλέγμα.
Λείανση της τελικής επιφάνειας μετά την σκλήρυνση του POLITERM BLU FEIN ή POLIPLUS FEIN ή POLIPLUS ΧΧ Light με κατάλληλη μηχανή και απομάκρυνση της σκόνης με βιομηχανική σκούπα υψηλής απορρόφησης ή ξύσιμο της επιφάνειας την επόμενη μέρα με πήχη, όπως γίνεται στα υποστρώματα δαπέδων.
Τοποθέτηση των κεραμικών πλακιδίων με κατάλληλη κόλλα.
Τοποθέτηση περιμετρικά των σοβατεπί με κόλλα επι του τοίχου, χωρίς να υπάρχει επαφή με τα πλακίδια του δαπέδου.
Σφράγισμα των περιμετρικών αρμών διαστολής που προκύπτουν με πολυουρεθανική μαστίχη ελαστικής σφράγισης αρμών.
Στοκάρισμα των λοιπών αρμών μεταξύ των πλακιδίων με τσιμεντοειδή αρμόστοκο.

 

Πλεονεκτήματα Μεθόδου:

 

Υπερελαφρότητα Κατασκευής.

Ταχύτητα & Οικονομία Κατασκευής, καθώς εξασφαλίζει Επιπέδοση & Θερμομόνωση με ένα μόνο υλικό!

Υψηλό Θερμομονωτικό Αποτέλεσμα.

Βέλτιστη Εκμετάλλευση Θερμοχωρητικότητας Δομικού Στοιχείου.

Άφθαρτο στην Υγρασία.