ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΥΠΟΣΡΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: κατασκευή ελαφρών υποστρωμάτων για θερμομόνωση, που παρασκευάζονται με το POLITERM BLU? , το οποίο διατίθεται σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit και εφαρμόζεται από εξειδικευμένο συνεργείο με την μεθοδολογία επίστρωσης γεμισμάτων δαπέδων: δηλ. είναι κατάλληλο για την εφαρμογή πριν την τοποθέτηση τσιμεντοκονίας  άμμου/τσιμέντου, αυτοεπιπεδούμενης κονίας  ή ανυδριτικό κονίαμα, ελάχιστου πάχους 2cm.

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: δάπεδα μεταξύ ορόφων, σε υπόγεια, σε σοφίτες,  σε επίπεδα δώματα, εξώστες (με ή χωρίς ταυτόχρονη κατασκευή κλίσεων), για την πλήρωση μεταλλικών παταριών, πανέλων ή άλλων μεταλλικών κατασκευών, κλπ..

 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  5 cm
Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (μόνο για περιορισμένες επιφάνειες):

Για πάχη μεταξύ 3 cm και 5 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουμένως με τσιμεντοκονίαμα) το κατώτερο πάχος μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. 
Για πάχη μεταξύ 1cm και 3cm: προσθέστε στο μίγμα του τσιμέντου και του POLITERM BLU? περίπου 200 kg/m3 αδρανών με μέγιστο μέγεθος κόκκου άμμου 0,6 mm (εγχειρίδιο ανάμιξης) και τοποθετήστε οικοδομικό πλέγμα ενίσχυσης.  
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:της κατασκευής της θερμομονωτικής στρώσης που προετοιμάζεται με το POLITERM BLU? που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης,  με την ελεγχόμενη πυκνότητα, με κοκκομετρική διαβάθμιση (? 3 / 6 mm POLITERM BLU?, ή ? 2 mm POLITERM BLU FEIN?) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προ-αναμεμιγμένοι με το χημικό πρόσθετο E.I.A?, προσφέρουν τέλεια ανάμιξη με το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόμιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα.
Το μίγμα μπορεί να παρασκευαστεί με 200 έως 350 kg/m3 τσιμέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άμμου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Επομένως, κάθε κυβικό μέτρο του κονιάματος θα προετοιμαστεί μόνο με 840 lit κόκκων POLITERM BLU? , το τσιμέντο Πόρτλαντ 32.5R στις δόσεις που προαναφέρθηκε και με το σχετικό νερό ενυδάτωσης. 

Έτσι το κατ' αυτό τον τρόπο, το παρασκευασμένο ελαφρύ υπόστρωμα είναι έτοιμο για την εν  συνεχεία τοποθέτηση της τελικής τσιμεντοκονίας.

Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, τσιμεντοσωλήνες, κλπ.., κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδομικό πλέγμα.

Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από μονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραμικά πατώματα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυμμένα με επένδυση πατώματα, μεταλλικά φύλλα ή πανέλα κτλ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδομικό πλέγμα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρμα ? 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? , θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δομικές ενώσεις (αρμοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης.
Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται POLITERM BLU? να καθαριστεί λεπτομερώς η επιφάνεια τοποθέτησης.
Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρμοστεί η στρώση που παρασκευάζεται μεPOLITERM BLU?, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δημιουργείτε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις, συνθετικές, κεραμικές ή γενικά μη απορροφητικά δάπεδα.
Αποφύγετε παρασκευή και εφαρμογή των στρώσεων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU?, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από +5°C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συμβατή με τις φυσικοχημικές ιδιότητες POLITERM BLU?.
Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού.
Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU?, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι μέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε μπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσματα και την απόδοση.
Να έρχεστε σε επικοινωνία με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά μας.