ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: κατασκευή ελαφρών υποστρωμάτων για θερμομόνωση, που παρασκευάζονται με το POLITERM BLU? ήPOLITERM BLU FEIN? , το οποίο διατίθεται σε σάκους των 420lit, 170lit ή 50lit και εφαρμόζεται από εξειδικευμένο συνεργείο με την μεθοδολογία επίστρωσης γεμισμάτων δαπέδων: δηλ. είναι κατάλληλο ως υπόστρωμα ενδοδαπέδιας θέρμανσης με απλή ή αυτοεπιπεδούμενη τσιμεντοκονία.

ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ: δάπεδα μεταξύ ορόφων, σε υπόγεια, σε σοφίτες, για την πλήρωση μεταλλικών παταριών, πανέλων ή άλλων μεταλλικών κατασκευών, κλπ..

 ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:1. Η ιδιότητα (πολύ χαμηλή υδατοαπορρόφηση) των κονιαμάτων που παρασκευάζονται με POLITERM BLU?, μετά από τις σωστές διαδικασίες μίξης και εφαρμογής, καθιστούν περιττή την τοποθέτηση φράγματος υδρατμών ως ενδιάμεσο στρώμα.2. Τοποθέτηση κυκλώματος σωληνώσεων σε μορφόπλακα διογκωμένης πολυστερίνης:ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή/ προμηθευτή του συστήματος θέρμανσης.
3. Τοποθέτηση κυκλώματος σωληνώσεων χωρίς μορφόπλακα διογκωμένης πολυστερίνης: Σ' αυτή την περίπτωση οι σωληνώσεις μπορούν να στερεωθούν με το οικοδομικό πλέγμα που τοποθετείται στο υπόστρωμα που παρασκευάζεται με POLITERM BLU?. Οι πιστοποιημένες ιδιότητες θερμομόνωσης των κονιαμάτων που παρασκευάζονται με POLITERM BLU? προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα  στον ενεργειακό σχεδιασμό και ως εκ τούτου μπορεί να αποφευχθεί η χρήση πρόσθετων μονωτικών φύλλων. Ως εκ τούτου, επιτυγχάνεται ένα γέμισμα επιπέδωσης και ταυτόχρονης θερμομόνωσης.

 
 ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  5 cm
Σε περίπτωση κατώτερου πάχους συνεχίστε ως ακολούθως (μόνο για περιορισμένες επιφάνειες):

Για πάχη μεταξύ 3 cm και 5 cm και για σταθερές επιφάνειες (υδραυλικές και ηλεκτρικές σωληνώσεις, που καλύπτονται προηγουμένως με τσιμεντοκονίαμα) το κατώτερο πάχος μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό. 
Για πάχη μεταξύ 1cm και 3cm: προσθέστε στο μίγμα του τσιμέντου και του POLITERM BLU? περίπου 200 kg/m3 αδρανών με μέγιστο μέγεθος κόκκου άμμου 0,6 mm (εγχειρίδιο ανάμιξης) και τοποθετήστε οικοδομικό πλέγμα ενίσχυσης.  
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:της κατασκευής της θερμομονωτικής στρώσης που προετοιμάζεται με το POLITERM BLU? που παράγεται από την TEKTO. Οι ελαφριοί κόκκοι παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης,  με την ελεγχόμενη πυκνότητα, με κοκκομετρική διαβάθμιση (? 3 / 6 mm POLITERM BLU?, ή ? 2 mm POLITERM BLU FEIN?) και καθώς είναι κατά την φάση παραγωγής τους προ-αναμεμιγμένοι με το χημικό πρόσθετο E.I.A?, προσφέρουν τέλεια ανάμιξη με το νερό και τα συνδετικά συστατικά, αποτρέποντας την απόμιξη των κόκκων και εξασφαλίζοντας την ομοιογενή κατανομή τους στο μίγμα.
Το μίγμα μπορεί να παρασκευαστεί με 250 έως 350 kg/m3 τσιμέντου Πόρτλαντ 32.5R χωρίς προσθήκη οποιασδήποτε άμμου ή/και άλλων πρόσθετων ουσιών. Επομένως, κάθε κυβικό μέτρο του κονιάματος θα προετοιμαστεί μόνο με 840 lit κόκκων POLITERM BLU? , το τσιμέντο Πόρτλαντ 32.5R στις δόσεις που προαναφέρθηκε και με το σχετικό νερό ενυδάτωσης. 

Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από σκυρόδεμα, τσιμεντόπλακες, τσιμεντοσωλήνες, κλπ.., κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? δεν απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδομικό πλέγμα.

Στην περίπτωση όπου οι επιφάνειες που πρόκειται να επιστρωθούν αποτελούνται από μονωτικά υλικά, ασφαλτικά και/ή συνθετικά στεγανωτικά, κεραμικά πατώματα, λινέλαιο, PVC, ξύλινα ή καλυμμένα με επένδυση πατώματα, μεταλλικά φύλλα ή πανέλα κτλ., πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? απαιτείται να τοποθετηθεί οικοδομικό πλέγμα (ελάχιστες διαστάσεις: σύρμα ? 3 mm - καρέ 100x100 mm) κατάλληλα αγκυρωμένο και σε μικρή απόσταση από την επιφάνεια τοποθέτησης. 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:
Κατά την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεται με POLITERM BLU? , θα πρέπει να διατηρηθούν οι οποιεσδήποτε υπάρχουσες δομικές ενώσεις (αρμοί) και να επεκταθούν στην επιφάνεια τοποθέτησης.
Πρέπει πριν την τοποθέτηση της στρώσης που παρασκευάζεταιPOLITERM BLU? να καθαριστεί λεπτομερώς η επιφάνεια τοποθέτησης.
Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας τοποθέτησης και πριν εφαρμοστεί η στρώση που παρασκευάζεται με POLITERM BLU?, διαβρέχετε την επιφάνεια χωρίς εντούτοις να δημιουργείτε περιοχές με λιμνάζοντα νερά. Μη βρέξετε την επιφάνεια στην περίπτωση τοποθέτησης σε επιφάνειες που αποτελούνται από αδιάβροχες επιστρώσεις, συνθετικές, κεραμικές ή γενικά μη απορροφητικά δάπεδα.
Αποφύγετε παρασκευή και εφαρμογή των στρώσεων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU?, όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω από +5°C. Οποιαδήποτε χρήση πρόσθετων ουσιών αντιπαγωτικών είναι συμβατή με τις φυσικοχημικές ιδιότητεςPOLITERM BLU?.
Ο τεχνίτης πρέπει εντούτοις να αξιολογήσει τις δαπάνες και τα κέρδη από την περίπτωση πρόσθετης χρήσης αντιπαγωτικού.
Κατά τη διάρκεια της παρασκευής των στρώσεων που προετοιμάζονται με POLITERM BLU?, να ακολουθούνται αυστηρά οι δόσεις και οι μέθοδοι που υποδεικνύονται στα τεχνικά φύλλα, στη συσκευασία των προϊόντων και σε αυτό το εγχειρίδιο. Μόνο τότε μπορεί η TEKTO HELLAS S.A. να εγγυηθεί τα αποτελέσματα και την απόδοση.
Να έρχεστε σε επικοινωνία με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης για να αξιολογήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή διαφορετική από αυτήν που περιγράφεται στα τεχνικά φύλλα και τα εγχειρίδιά μας.