Προϊόντα   > Χρήση: Δώματα, δάπεδα,υπόγεια.
πίσω

FIBRANxps 600-L

Το προϊόν FIBRANxps 600-L, είναι μια θερμομονωτική πλάκα από εξηλασμένη πολυστερίνη, με λεία επιφάνεια και διαμόρφωση
πλευρικών ακμών τύπου ? L, για την αποτροπή δημιουργίας θερμικών γεφυρών.

Εφαρμογές
Η θερμομόνωση παρέχει απόλυτη προστασία σε περιβάλλον με υγρασία ή υπό υψηλά μηχανικά φορτία.

Θερμομόνωση αντεστραμμένου δώματος
Θερμομόνωση υφιστάμενου δώματος με το σύστημα του αντεστραμμένου δώματος
Θερμομόνωση συμβατικού δώματος
Θερμομόνωση φυτεμένου δώματος
Θερμομόνωση δωμάτων υψηλής αντοχής (Parking)
Θερμομόνωση δαπέδου υψηλής αντοχής
Θερμομόνωση ψυκτικών θαλάμων
Θερμομόνωση και στεγάνωση υπόγειων τοιχίων
Θερμομόνωση πλακών θεμελίωσης
Θερμομόνωση έργων οδοποιίας (γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, σιδηροδρομικές γραμμές)
Προστασία από τον παγετό σε δρόμους, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές

 

ΤΙΜΗ: € 0

Τεχνικό φύλλο

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr