Προϊόντα   > Υδροδιογκούμενα συστήματα σφράγισης για αρμούς διακοπής σκυροδέματος
πίσω

Penebar SW 45

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PENEBAR? SW-45 RAPID είναι ένα μοναδικής σύνθεσης σφραγιστικό υλικό, σχεδιασμένο, ώστε να διογκώνεται γρήγορα, όταν εκτίθεται σε υγρασία, καθιστώντας το ένα αυτοπροστατευόμενο υλικό αρμολόγησης για εφαρμογές σε κατασκευαστικούς αρμούς.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Θεμέλια κτηρίων
Πλάκες σκυροδέματος
Τοιχία αντιστήριξης ?
Δεξαμενές υδάτων
Όπου απαιτούνται κατασκευαστικοί αρμοί


TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χαρακτηριστικά
Αποτελέσματα Δοκιμών
Μέθοδος δοκιμής
Χρώμα
Μαύρο
Ειδικό βάρος
1,35 ± 0,05 kg/Lt
ASTM D-71
Ποσοστό υδρογονανθράκων
47% min.
ASTM D-297
Πτητικές ενώσεις
1% max.
ASTM D-6
Βαθμός διείσδυσης
(150 g cone στους 25 oC; 5 sec)
40 ± 5 mm
ASTM D-217
Θερμοκρασία εφαρμογής
-23 oC to 38 oC
Θερμοκρασία λειτουργίας
-34 oC to 82 oC
Ποσοστό διόγκωσης του PENEBAR? SW-45 RAPID
Αποτελέσματα Έκθεσης σε Γλυκό Νερό:
Χρόνος Έκθεσης
Διόγκωση
Αποτελέσματα Δοκιμών
24 ώρες
140%
Εμφανή σημάδια ρωγματώσεων κατά μήκος των άκρων του δείγματος
48 ώρες
175%
Διαχωρισμός κατά μήκος των πλευρών του δείγματος. Διάρρηξη και των δύο άκρων
72 ώρες
190%
Πιο έντονος διαχωρισμός κατά μήκος των άκρων και των πλευρών
120 ώρες
210%
Η διόγκωση του δείγματος είναι τόσο μεγάλη που η
περαιτέρω δοκιμή είναι αδύνατη
Αποτελέσματα Έκθεσης σε Αλμυρό Νερό:
Χρόνος Έκθεσης
Διόγκωση
Αποτελέσματα Δοκιμών
24 ώρες
7%
Κανένα εμφανές σημάδι επιδείνωσης
48 ώρες
12%
Κανένα εμφανές σημάδι επιδείνωσης
72 ώρες
14%
Κανένα εμφανές σημάδι επιδείνωσης
120 ώρες
18%
Κανένα εμφανές σημάδι επιδείνωσης
Τα ανωτέρω αποτελέσματα αποτελούν μέσες τιμές εργαστηριακών μετρήσεων. Στην πραγματικότητα, οι παραπάνω τιμές μπορεί να διαφέρουν, λόγω διαφορετικών κλιματολογικών συνθηκών, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία και το πορώδες της επιφάνειας.

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr