Προϊόντα   > Στεγανωτικά & επισκευαστικά σκυροδέματα
πίσω

Penecrete Mortar

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PENECRETE MORTAR αποτελείται από τσιμέντο Portland, ειδικά διαβαθμισμένη πυριτική άμμο και ενεργές χημικές ενώσεις, τεχνογνωσίας PENETRON. Τα ενεργά χημικά που περιέχονται στο PENECRETE MORTAR αντιδρούν με τα παραπροϊόντα της διάλυσης του τσιμέντου στο νερό (όπως με το υδροξείδιο του ασβεστίου) και προκαλούν μία καταλυτική αντίδραση, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό συμπλεγμάτων αδιάλυτων κρυστάλλων. Αυτά τα συμπλέγματα των αδιάλυτων κρυστάλλων αναπτύσσονται με την παρουσία του νερού, φράζοντας όλους τους τριχοειδής διαδρόμους και τις μικρορωγμές του σκυροδέματος, εμποδίζοντας την διέλευση του νερού, κάνοντας έτσι στεγανό το σκυρόδεμα. Η ενεργοποίηση των χημικών ενώσεων λαμβάνει χώρα όταν το κονίαμα του PENECRETE MORTAR αναμιχθεί με το νερό και ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές μέρες για να σφραγισθούν πλήρως οι πόροι και οι τριχοειδής διάδρομοι, ανάλογα με τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες και την θερμοκρασία. Σε συνήθεις εφαρμογές, το PENECRETE MORTAR εφαρμόζεται σε συνδυασμό με το επαλειφόμενο κονίαμα PENETRON, που λειτουργεί σαν αστάρι, για την εφαρμογή του PENECRETE MORTAR.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με επαλειφόμενο κονίαμα PENETRON για:

Εγκαταστάσεις ταινιών σφράγισης και άρμων σε αρθρώσεις για εξασφάλιση υδατοστεγανότητας
Επισκευή από την αφαίρεση «φουρκετών» και «μορέλων» και ελαττωματικής κατασκευής αρμών
Επισκευή και πλήρωση διανοιγμένων ρωγμών
Επισκευή οπών και φωλιών σκυροδέτησης σε παλαιά και νέα κατασκευή


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Αντιμετωπίζει υψηλές υδροστατικές πιέσεις, είτε από την θετική είτε από την αρνητική πλευρά της επιφάνειας
σκυροδέματος
Ανθεκτικό σε ισχυρή υδροστατική πίεση
Μπορεί να σφραγίζει στατικές τριχοειδείς ρωγμές έως 0,4 mm
Εύκολο στη χρήση - χρειάζεται μόνο να αναμειχθεί με νερό πριν από την εφαρμογή
Επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει
Μπορεί να τοποθετηθεί με τη χρήση σπάτουλας, να ξυστεί ή να λειανθεί
Μπορεί να εφαρμοστεί σε νοτισμένο σκυρόδεμα
Ταχείας πήξης
Είναι ανόργανο υλικό  δεν περιέχει πολυμερή
Εγκεκριμένο για χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού (NSF61)
Μη εύφλεκτο
Ανθεκτικό στη τριβή και την μηχανική επιφανειακή φθορά
Ανθεκτικό στους κύκλους τήξης / πήξης
Μηδέν ΠΟΕ (VOC) - Τα προϊόντα της PENETRON σε σκόνη δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις και είναι
ασφαλή για χρήση, τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους


TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Φυσική κατάσταση Σκόνη
Χρώμα Γκρι του τσιμέντου
Πυκνότητα 1,81 kg/Lt
Διάρκεια εργασιμότητας 30 min
Ολικός χρόνος πήξης Περίπου 2 ώρες
Επαφή με πόσιμο νερό Εγκεκριμένο

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr