Προϊόντα   > Στεγανωτικά & επισκευαστικά σκυροδέματα
πίσω

Peneplug

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PENEPLUG είναι ένα ταχείας πήξης τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα διαρροών σκυροδέματος, με ανάπτυξη κρυστάλλων, σχεδιασμένο να σταματά την ενεργή διαρροή και την πρόοδο της υγρασίας μέσα στο σκυρόδεμα. Σε αντίθεση με τα συμβατικής δράσης ταχύπηκτα στεγανωτικά κονιάματα διαρροής σκυροδέματος, τα συμπλέγματα των αδιάλυτων κρυστάλλων της τεχνογνωσίας Penetron αναπτύσσονται με την παρουσία του νερού και μεταναστεύουν στις περιβάλλουσες περιοχές της επισκευής, φράζοντας όλους τους τριχοειδής διαδρόμους και τις μικρορωγμές του σκυροδέματος, εμποδίζοντας την διέλευση του νερού, κάνοντας έτσι στεγανό το σκυρόδεμα, επισκευάζοντας ταυτόχρονα την επιφάνεια και την περιοχή γύρω από αυτή.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το PENEPLUG μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ως επισκευαστικό  στεγανωτικό κονίαμα διαρροών ή όπου απαιτείται ταχεία πήξη και γρήγορη ανάπτυξη αντοχών.
Φράσσει / σταματά ενεργές διαρροές νερού
Σφραγίζει διαρροές σε αρμούς, οπές από «φουρκέτες», «μορέλα» και ρωγμές
Το PENEPLUG μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κάτωθι υποστρώματα:
Σκυρόδεμα
Τουβλοδομή
Υποστρώματα από πηλό
Λιθοδομή


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Σταματά αμέσως τη ροή νερού
Στερεοποιείται σε περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την ανάμιξή του νερό
Ανθεκτικό υλικό
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες κάτω από το νερό
Μπορεί να αναμιχθεί με το νερό ή να χρησιμοποιηθεί ως ξηρή σκόνη
Εύκολο στην εφαρμογή
Συσκευασμένο σε επανασφραγιζόμενα δοχεία, εύκολα στη χρήση
Απουσία ΠΟΕ (VOC). Τα προϊόντα της PENETRON σε σκόνη δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις και
είναι ασφαλή για χρήση τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους
Οι αναπτυσσόμενοι κρύσταλλοι στεγανοποιούν την επισκευασμένη επιφάνεια και την περιοχή γύρω από αυτή


TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος  Σκόνη τσιμεντοειδούς βάσης ταχείας πήξης
Χρώμα Γκρι του τσιμέντου
Πυκνότητα 1,2 kg/Lt
Θερμοκρασία 0 έως 25 (θερμοκρασία επιφάνειας και νερού)
Ολικός χρόνος πήξης 30 min

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr