Προϊόντα   > Στεγανωτικά & επισκευαστικά σκυροδέματα
πίσω

Penetron Admix SB GR PDS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PENETRON ADMIX? SB (πρόσμικτο στεγανοποίησης σκυροδέματος με ανάπτυξη κρυστάλλων) προστίθεται στο σκυρόδεμα τη στιγμή της παρασκευής του. Το PENETRON ADMIX? SB περιέχει τσιμέντο Portland, πυριτική άμμο μικρής κοκκομετρίας και διάφορα ενεργά χημικά τεχνογνωσίας PENETRON. Αυτά τα χημικά ενεργά αρχίζουν να αντιδρούν καταλυτικά με το νερό του φρέσκου σκυροδέματος και τα παραπροϊόντα υδρόλυσης του τσιμέντου, παράγοντας ένα μη διαλυτό σχηματισμό κρυστάλλων εσωτερικά των πόρων και των τριχοειδών διαδρόμων του σκυροδέματος. Έτσι, το σκυρόδεμα, ήδη από το στάδιο της σκυροδέτησης, γίνεται μόνιμα στεγανό ενάντια στην διείσδυση του νερού και άλλων υγρών από οποιαδήποτε κατεύθυνση, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται από τυχόν υποβάθμισή του, εξαιτίας των δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών. Δεν χρειάζεται κάποια άλλη στεγανοποίηση μετά το ξεκαλούπωμα της κατασκευής, εκτός από επισκευές τυχόν φωλεών από κακή δόνηση και σκυροδέτηση και τυχόν οπών από «φουρκέτες» και «μορέλα» με το PENECRETE MORTAR?. Το PENETRON ADMIX? SB έχει διαμορφωθεί με ειδικό τρόπο, για την κάλυψη διαφορετικών έργων και συνθηκών θερμοκρασίας (βλ. Χρόνος Πήξης και Αντοχές). Συμβουλευτείτε την PENETRON HELLAS για περαιτέρω πληροφορίες, όσον αφορά στο έργο σας.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Δεξαμενές
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερούκαι αποβλήτων
Δευτερογενείς κατασκευές συγκράτησης
Τούνελ και υπόγειες στοές
Υπόγειες θυρίδες ασφαλείας
Θεμελιώσεις
Χώροι στάθμευσης
Κολυμβητικές πισίνες
Προκατασκευασμένα στοιχεία και εφαρμογές με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Έχει αντοχή σε υψηλές υδροστατικές πιέσεις που ασκούνται είτε από την θετική είτε από την αρνητική επιφάνεια
της πλάκας σκυροδέματος
Γίνεται αναπόσπαστο τμήμα του σκυροδέματος
Παρουσιάζει υψηλή χημική αντοχή σε δραστικά χημικά
Έχει ικανότητα σφράγισης στατικών τριχοειδών ρωγμών έως 0,4 mm
Επιτρέπει στο σκυρόδεμα να αναπνέει
Δεν είναι τοξικό [Εγκεκριμένο για χρήση σε εφαρμογές πόσιμου νερού (NSF 61)]
Είναι λιγότερο δαπανηρό στην εφαρμογή από άλλες μεθόδους
Παρέχει μόνιμη στεγανωτική δράση
Προστίθεται στο σκυρόδεμα την ώρα της παραγωγής του και έκτοτε δεν υποβάλλεται σε κλιματολογικές καταπονήσεις
Μειώνει το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των έργων
Βελτιώνει την ανθεκτικότητα του σκυροδέματος
Πρόσμικτο για μείωση της υδατοπερατότητας υπό υδροστατικές συνθήκες (PRAH)
Απουσία ΠΟΕ (VOC) - Τα προϊόντα της PENETRON σε σκόνη δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις και είναι
ασφαλή για χρήση τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τεχνικά χαρακτηριστικά σκυροδέματος μετά την εφαρμογή του PENETRON ADMIX? SB
Xαρακτηριστικά
Αποτελέσματα Δοκιμών
Μέθοδος
Υδατοπερατότητα
? 5,35x10-13 cm/s μετά από 56 ημέρες
DIN 1048
Αντοχή σε θλίψη
? 6 % μετά από 28 ημέρες
ASTM C39

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr