Προϊόντα   > Επισκευαστικά κονιάματα με τροποποιημένα πολυμερή
πίσω

Penetron Grout

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PΕΝΕΤRON? GROUT είναι ένα ελεγχόμενης διόγκωσης, μη συρρικνούμενο, μη διαβρωτικό, χυτό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης για αγκυρώσεις και επισκευές σκυροδέματος. Αποτελείται από εξαιρετικής ποιότητας τσιμέντο και ειδικά διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή. Η ελεγχόμενη διόγκωση, η άριστη ρευστότητα και οι υψηλές αντοχές και η ανταγωνιστική τιμή καθιστούν το PΕΝΕΤRΟΝ? GROUT ένα εξαιρετικό υλικό μεγάλου εύρους εφαρμογών.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ασφαλίζει βίδες αγκύρωσης και
συνδετικούς πείρους
Επισκευές χωρίς φαινόμενα συρρίκνωσης του
υλικού και περιπτώσεις προστασίας
σε διάβρωση
Επισκευές σε προκατασκευασμένα
στοιχεία από σκυρόδεμα
Δοκάρια, κολώνες, πάνελ τοιχοποιίας, εξωτερικές
τοιχοποιίες και γενικά δομικά στοιχεία
Εργοστάσια, διυλιστήρια, χημικές βιομηχανίες κ.ά.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Yψηλή ρευστότητα και ανάπτυξη υψηλών αντοχών σε πρώιμο στάδιο, εξασφαλίζοντας μικρούς χρόνους
παραμονής στο εργοτάξιο, με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους
Μπορεί να αντληθεί σε περιοχές που είναι απροσπέλαστες από συμβατικές μεθόδους επισκευής
Δυνατότητα χρήσης σε εύρος πυκνοτήτων. Από υγρό έως πλαστικό κονίαμα.
Δεν περιέχει διαβρωτικούς παράγοντες
Απουσία φαινομένων συρρίκνωσης, υψηλή ρευστότητα και ελεγχόμενη διόγκωση, που διασφαλίζουν την
απόλυτη πλήρωση των κενών αγκύρωσης ή της επισκευής
Η ροή του υλικού κατά την εφαρμογή, μπορεί να ελεγχθεί με την προσθήκη κατάλληλης κοκκομετρίας αδρανών σε ποσοστό έως 50%, με αντίστοιχη μείωση κόστους, ενώ καθίσταται δυνατή η επισκευή σε μεγαλύτερα πάχη
Απουσία ΠΟΕ (VOC) - Τα προϊόντα της PENETRON σε σκόνη δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις και είναι ασφαλή για χρήση τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr