Προϊόντα   > Βελτιωτικά πρόσμικτα αστάρια κονιαμάτων και επιχρισμάτων
πίσω

Penetron Quick Patch

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PΕΝΕΤRON? QUICK PATCH είναι ενός συστατικού, ταχείας πήξης, μη συρρικνούμενο, πρώιμης ανάπτυξης αντοχών, τσιμεντοειδούς βάσης χυτό επισκευαστικό κονίαμα με τροποποιημένα πολυμερή για χρήση όπου απαιτείται άμεση επιδιόρθωση και επαναφορά της επιφάνειας σε κατάσταση λειτουργίας και σε κάθε εφαρμογή επιδιόρθωσης και επισκευής δαπέδων. Το PΕΝΕΤRON? QUICK PATCH μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επισκευές, υπό χαμηλές θερμοκρασίες.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Αυτοκινητόδρομοι, οδοποιΐα
Γέφυρες
Αερολιμένες
Διάδρομοι αεροδρομίων
Κέντρα διανομής εμπορευμάτων και αποθήκες
Χώρους παραγωγής
Μονάδες επεξεργασίας τροφίμων και χώροι
αποθήκευσης χαμηλών θερμοκρασιών


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολο στην Εφαρμογή: Προϊόν ενός συστατικού που απαιτεί αναμιγνύεται με καθαρό νερό. Δεν απαιτούνται
αστάρια ή λοιπά πρόσμικτα πριν από την εφαρμογή του
Συμβατότητα: Υδραυλικό σύστημα τσιμεντοειδούς βάσης, που είναι πλήρως συμβατό με το σκυρόδεμα
Γρήγορη Ωρίμανση: Ταχεία πήξη και ταχεία ανάπτυξη υψηλών αντοχών. Γρήγορη βατότητα των
επισκευασμένων περιοχών
Οικονομικό: Προσθήκη αδρανών για επισκευές μεγάλου πάχους. Αύξηση της απόδοσης του συστήματος.
Εφαρμογή σε Χαμηλές Θερμοκρασίες: Ανθεκτικό σε κύκλους πήξης/τήξης και υψηλή ανθεκτικότητα σε
αντιπαγωτικά χημικά, που επιτρέπει μακροχρόνια εξαιρετική απόδοση σε ψυχρά κλίματα
Απόδοση: Περιέχει τροποποιημένα πολυμερή και ίνες για υψηλή ανάπτυξη αντοχών σε φαινόμενα όπως θλίψη,
εφελκυσμός και κάμψη
Απουσία ΠΟΕ (VOC). Τα προϊόντα Penetron δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις και είναι ασφαλής η
χρήση του σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr