Προϊόντα   > Στεγανωτικά και επισκευαστικά τσιμεντοειδή συστήματα με πολυμερή
πίσω

Penetron Waterplug Rapid

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PENETRON? WATERPLUG RAPID είναι έτοιμο προς χρήση, ταχείας πήξης επισκευαστικό κονίαμα, ειδικά σχεδιασμένο για επισκευές σε σκυρόδεμα και κονιάματα, που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση, ενεργές διαρροές, ακόμα και σε εφαρμογές μέσα σε νερό. Το PENETRON? WATERPLUG RAPID ωριμάζει γρήγορα, ενώ η εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα και η γρήγορη διόγκωση σταματούν την διαρροή του νερού σε μικρό χρονικό διάστημα μετά την εφαρμογή. Ο γρήγορος χρόνος ωρίμανσης, η μη συρρίκνωση και η υψηλή ικανότητα πρόσφυσης του προϊόντος το καθιστούν εξαιρετικό επισκευαστικό για αγκύρωση μεταλλικών στοιχείων, όπως συνδετικοί πύροι, μπουλόνια, δοκοί, βλήτρα εκτόνωσης, «φουρκέτες», «μορέλα» κ.α. Το PENETRON? WATERPLUG RAPID διογκώνεται ήπια για να αγκυρώσει στην επιφάνεια του μεταλλικού εξαρτήματος, ενώ ταυτόχρονα γεμίζει και επισκευάζει κάθε ρωγμή στο σκυρόδεμα.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Το PENETRON? WATERPLUG RAPID μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ταχείας πήξης επισκευαστικό κονίαμα σε θερμοκρασίες κάτω των 0 οC. Η καταλυτική αντίδραση, η οποία είναι υπεύθυνη για τους γρήγορους χρόνους εφαρμογής, παράγει αρκετή θερμότητα, εξασφαλίζοντας την ορθή πρόσφυση του PENETRON? WATERPLUG RAPID στο υπόστρωμα. Χρησιμοποιείστε PENETRON? WATERPLUG RAPID για επισκευές κάτω από τους 0 oC, σε εφαρμογές όπως:
Αυτοκινητόδρομοι
Καταστρώματα γεφυρών
Ψυκτικούς θαλάμους κ.α.
Η ορθή εφαρμογή του PENETRON? WATERPLUG RAPID, εξασφαλίζει μόνιμα στεγανές σφραγίσεις, που δεν θα διαβρωθούν ή αποσαθρωθούν. Το PENETRON? WATERPLUG RAPID είναι ιδανικό για επισκευή, σφράγιση ή αγκύρωση, σε εφαρμογές όπως:
Υπόγεια
Προβλήτες και φράγματα
Σήραγγες
Δεξαμενές και αποταμιευτήρες νερού
Σωλήνες
Κανάλια
Κολυμβητικές πισίνες
Ορυχεία
Υποστυλώματα
Συνδέσμους τοιχοποιίας και πολλές άλλες εφαρμογές


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Διογκώνεται και πήζει, σταματώντας αμέσως τη διαρροή νερού
Εύκολο στην χρήση. Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός
Χρησιμοποιείται για την αγκύρωση μεταλλικών εξαρτημάτων όπως βίδες, πύροι κλπ.
Πήξη σε 3 έως 6 λεπτά
Ιδανικό για εργασίες επισκευής σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Μίγμα έτοιμο για χρήση
Απουσία ΠΟΕ (VOC) ? Τα προϊόντα της PENETRON σε σκόνη δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις και
είναι ασφαλή για χρήση τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε κλειστούς εσωτερικούς χώρους

ΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr