Προϊόντα   > ΣΤΟΚΟΙ / ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
πίσω

Powderfine

Λευκή λεπτόκοκκη τσι?εντοκονία σπατουλαρίσ?ατος, τροποποιη?ένη ?ε επιλεγ?ένες ρητίνες, βελτιωτικά και ειδικά πρόσθετα.

Κατάλληλο για εξο?αλύνσεις επιφανειών από σοβά ή ?πετόν. Προσδίδει λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια. Υπερτερεί απέναντι σε παραδοσιακούς λαδόστοκους που χαρακτηρίζονται από χρονοβόρο στέγνω?α και ?ετανάστευση- έκκριση λαδιού στην πάροδο του χρόνου, ακό?α και ?ετά από παρέλευση ετών. Παρουσιάζει ?εγάλη ανθεκτικότητα σε υγρασία, παγετό και θερ?οκρασιακές εναλλαγές, ευκολία ανά?ιξης και εφαρ?ογής. Τρίβεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα.

ΤΙΜΗ: € 0ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr