Προϊόντα   > ΣΤΟΚΟΙ / ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
πίσω

Powderfine Exterior

Τσι?εντοκονία?α σπατουλαρίσ?ατος για εξωτερική χρήση.

Λευκή τσι?εντοκονία σπατουλαρίσ?ατος εξωτερικής χρήσης, για εξο?αλύνσεις επιφανειών από σοβά, ?πετόν ή ε?φανές ?πετόν. Προϊόν ε?πλουτισ?ένο ?ε επιλεγ?ένες ρητίνες και βελτιωτικά πρόσθετα κατά της ?ούχλας. Προσδίδει σχετικά λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. ?εν απαιτείται αστάρω?α πριν την εφαρ?ογή του, εκτός και εάν η επιφάνεια είναι ιδιαίτερα απορροφητική. Εξασφαλίζει ευκολία ανά?ιξης και εφαρ?ογής, ?εγάλη συγκολλητική ικανότητα, ισχυρή πρόσφυση, υψηλή αντίσταση στη συρρίκνωση και ρηγ?άτωση, ?εγάλη αντοχή σε υγρασία, παγετό και θερ?οκρασιακές εναλλαγές.

ΤΙΜΗ: € 0ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr