Προϊόντα   > Βελτιωτικά πρόσμικτα αστάρια κονιαμάτων και επιχρισμάτων
πίσω

Primer STX 100

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το PRIMER STX 100 είναι ένα συμπυκνωμένο ακρυλικό αστάρι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφόρων τύπων υποστρώματα, όπως, σκυρόδεμα, βινυλικά και κεραμικά πλακάκια, γύψινα υποστρώματα, μωσαϊκό, εποξειδικά δάπεδα, ξύλο, μάρμαρα, χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, μόλυβδο. Η εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης του PRIMER STX 100, σε απορροφητικά και μη ? απορροφητικά υποστρώματα, το καθιστά ιδανικό για χρήση σε όλες τις συνθήκες. Το PRIMER STX 100 είναι εύκολο στην εφαρμογή, με εξαιρετική πρόσφυση, ενώ ταυτόχρονα μειώνει την απορροφητικότητα του υποστρώματος.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Εύκολη εφαρμογή με ψεκασμό, ρολό ή βούρτσα
Εξαιρετική αντοχή στα αλκάλια
Μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικού τύπου υποστρώματα
Υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά
Μη εύφλεκτο, μη τοξικό
Υδατικής βάσης με χαμηλές εκπομπές VOC
Κατά την εφαρμογή δεν εκλύονται επικίνδυνες ή ερεθιστικές αναθυμιάσεις
Ήπια οσμή
Δεν επιτρέπει την δημιουργία μικροοργανισμών και μούχλας
Μικρό μέγεθος σωματιδίων για μεγαλύτερη διείσδυση
Μπορεί να αναμιχθεί εύκολα σε αναλογία 1- 1 -1
Εξαιρετική πρόσφυση σε διαφόρων τύπων υποστρώματαΤΙΜΗ: € 0

Prospectus Προϊοντος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Παρακαλώ καλέστε στο 26820 26122 ή στείλτε email στο info@zapounidis.gr